Curling Spelregels

Teams

 • Het spel vereist minimum 2 spelers die elk een team vormen. Het aantal spelers per team is beperkt tot 4 maar je kan ook werken met een aflossingssysteem om steeds te wisselen van spelers. Zo bestaat er ook dat er 20 tegen 20 kan gespeeld worden

Scheidsrechter(s)

 • 1 team, bij het spelen vanaf 3 teams, neemt de functie van scheidsrechter op zich. Deze neemt de stenen weg die fout gespeeld werden en doen de puntentelling. Zij kunnen ook de stenen retour schuiven naar de startplaats indien gewenst. Zodoende heeft men een onafhankelijke beoordeling van de punten tussen 2 teams

Startveld

 • De speler moet steeds binnen de lijnen blijven met beide voeten op het moment dat de steen vertrekt. Het is aan het andere team om hierop te letten. Bij vaststelling van een overtreding is de steen ongeldig en word deze uit het spel genomen
 • Bij rolstoelgebruikers kan men de eindlijn dwars op de glij richting als maximum referentiepunt beschouwen
 • De lijn in de richting van de cirkels verbonden met het startveld heeft enkel als functie om de speler te helpen de richting te bepalen

Eerste bewakerslijn of guardlijn

 • Elke glijsteen moet volledig (loodrecht bekeken op de grootste diameter) over deze lijn zijn, dus indien de steen deze lijn raakt wordt deze ook uit het spel genomen. Indien dit niet zo is neemt de scheidsrechter de steen weg om de andere stenen niet te hinderen

Cirkels

 • deze brengen punten op zoals aangetoond met bijhorende figuur

Achterste guardlijn

 • Bij volledige overschrijding van deze is de kegel uit het spel en moet deze weg genomen worden. Als de steen de mat volledig heeft verlaten aan de zijkant dan is deze steen ook volledig uit het spel. Zolang de steen de mat raakt blijft deze op positie want deze kan belang hebben bij een botsing van een andere kegel

Spelverloop

 • Het gele team begint
 • De eerste steen van team 1 moet voldoen aan de voorwaarde hierboven
 • De eerste steen van team 2 mag de steen van team 1 de eerste keer niet raken. Indien dit toch het geval is wordt de steen van team 1 terug op zijn originele plaats gezet en de steen van team 2 wordt uit het spel genomen en is dus een verloren steen die geen punten meer opbrengt
 • Team 1 schuift weer een steen maar deze mag nu alle stenen raken van beide teams
 • Maar als deze kegel een andere steen uit het spel schuift dan wordt deze steen ook weggenomen. Dit geld voor alle stenen vanaf steen 3
 • Nadat alle kegels gespeeld zijn gebeurd de puntentelling